__CONFIG_colors_palette__{"active_palette":0,"config":{"colors":{"eb2ec":{"name":"Main Accent","parent":-1}},"gradients":[]},"palettes":[{"name":"Default","value":{"colors":{"eb2ec":{"val":"var(--tcb-color-4)","hsl":{"h":206,"s":0.2727,"l":0.01,"a":1}}},"gradients":[]},"original":{"colors":{"eb2ec":{"val":"rgb(57, 163, 209)","hsl":{"h":198,"s":0.62,"l":0.52,"a":1}}},"gradients":[]}}]}__CONFIG_colors_palette__

Framtidens helse 

som de smarte

tar i bruk allerede !

  • mer energi med Pulserende magnetterapi.
  • Kom i balanse på cellenivå.
  • Forebygg en god helse ved å øke livskvaliteten.

PEMF er et pulserende magnetisk felt som booster kroppen - og som har positiv virkning på cellene. Registrer deg - og bli satt på venteliste for å få mer informasjon om PEMF med Renate Lyse.

Selvstendig distributør for Swiss Bionic